MK ekonomika s.r.o.

MK ekonomika s.r.o.

Radniční 1
370 01 České Budějovice
IČ: 28091400
DIČ: CZ28091400

Informace o kanceláři MK ekonomika s.r.o.

SLUŽBY: ÚČETNICTVÍ

 

* Vedení kompletní agendy podvojného účetnictví:

 

o Uspořádání, založení a označení účetních dokladů

o Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy

o Tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní příkazy)

o Vedení účetního deníku a hlavní knihy

o Vedení pomocných účetních knih (knihy faktur přijatých a vydaných, evidence majetku, leasingových karet apod.)

o Evidence DPH a vyhotovení přiznání k dani z přidané hodnoty (pro plátce DPH)

o Po uplynutí účetního období zpracování účetní závěrky

 

- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha o Zpracování přiznání k dani z příjmů

 

o V průběhu účtování automaticky zohledňujeme možnosti daňové optimalizace

o Zastupitelnost uvnitř firmy zaručuje plynulost vedení účetní agendy

 

 

* Pro potřeby efektivního řízení nabízíme

 

o Monitorování platební morálky odběratelů, upomínky, penalizace, zápočty

o Vymáhání pohledávek právní cestou ve spolupráci s právníkem

o Komunikace s bankou

o Účtování pomocí analytických účtů "na míru", možnost účtování na střediska, či zakázky

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

 

* Vedení kompletní agendy daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví):

o Uspořádání, založení a označení účetních dokladů

o Zaevidování dokladů v souladu s platnými právními předpisy

o Tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní příkazy)

o Vedení peněžního deníku

o Vedení pomocných knih (knihy faktur přijatých a vydaných, evidence majetku, leasingových karet apod.)

o Evidence DPH a vyhotovení přiznání k dani z přidané hodnoty (pro plátce DPH)

o Zpracování přiznání k dani z příjmů + Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení

o V průběhu účtování automaticky zohledňujeme možnosti daňové optimalizace

o Zastupitelnost uvnitř firmy zaručuje plynulost vedení účetní agendy

 

* Pro potřeby efektivního řízení nabízíme

 

o Monitorování platební morálky odběratelů, upomínky, penalizace, zápočty

o Vymáhání pohledávek právní cestou ve spolupráci s právníkem

o Komunikace s bankou

o Možnost účtování na střediska, či zakázky

 

MZDY A PERSONALISTIKA

 

* Zpracování a výpočet mezd pro malé i velké organizace.

 

o Výpočet čistých mezd k výplatě, srážek, daňových bonusů, náhrad za dovolenou, svátky, příplatků, mimomzdových prostředků a nemocenských dávek

o Výpočet odvodů zaměstnavatele

o Vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin, příkazů k úhradě na odvody

o Vedení mzdových listů a evidence pracovníků

o Vyhotovení přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení

o Roční zúčtování daní z příjmů

o Uzavření důchodových listů

o Registrace zaměstnavatele, přihlašování, odhlašování zaměstnanců

o Jednání se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení a finančním úřadech ve věcech zpracování mezd

o Zastupitelnost uvnitř firmy zaručuje plynulost vedení mzdové agendy a dodržení všech výplatních termínů

 

* Vyhotovení směrnic týkajících se pracovněprávních záležitostí. (Např. poskytování pracovních pomůcek, paušalizace cestovních náhrad apod.)

* Ve spolupráci s právníkem tvorba pracovních smluv, dokumentů k ukončení pracovního poměru, a jiné pracovněprávní dokumenty

 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 

* Zpracování všech typů daňových přiznání

* Zajištění odkladu pro podání přiznání k dani z příjmů a platby daně bez příplatku

* Registrace k daním, ostatní podání

* Analýza daňových rizik (posuzování obchodních smluv, podnikatelských projektů)

* Daňová optimalizace

* Příprava na daňovou kontrolu, kontrola účetnictví

* Asistence v průběhu daňové kontroly

* Analýza výsledku daňové kontroly

* Opravné prostředky (odvolání, mimořádné opravné prostředky, správní žaloby)

* Zastupování před finančním úřadem (jednorázově i na základě generální plné moci)

* Dohled nad účetnictvím zpracovávaným klientem + průběžné daňové poradenství

 

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 

* Zpracování statistických výkazů

* Zpracování podkladů pro bankovní úvěr

* Finanční analýzy

* Ekonomické zhodnocení investic

* Finanční plán, rozpočet

* Podnikatelský záměr

* Žádosti pro poskytování dotací

 

PODNIKATELSKÝ SERVIS

 

* Zakládání obchodních společností, změny ve společnostech

* Ostatní dokumenty obchodních společnosti - zápisy z valných hromad, apod.

* Prodej hotových společností

* Obchodní smlouvy

* Pracovně právní dokumenty

* Soudní vymáhání pohledávek

* Právní a ekonomické řešení závazků

* Likvidace společností

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Magdalena Králová

Cena za služby MK ekonomika s.r.o.

Dle aktuálního ceníku.

Kde nás najdete?